Mathio 25 MSN

0
4029

Matthew 25:14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Matthew 25:15 Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường. Matthew 25:16 Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác. Matthew 25:17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Matthew 25:18 Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Matthew 25:19 Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Matthew 25:20 Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa. Matthew 25:21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Matthew 25:22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa. Matthew 25:23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. Matthew 25:24 Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, Matthew 25:25 nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa. Matthew 25:26 Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra; Matthew 25:27 vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Matthew 25:28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Matthew 25:29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Matthew 25:30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Matthew 25:28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng. Matthew 25:29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.

Chủ đề hôm nay kẻ có và kẻ không có. Trên đường đi HB tôi nghe bài giảng ms Park nhóm chủ nhật. Kết luận đau khỏi rồi. Kết luận lòng nặng giờ nhẹ nhõm rồi. Có điều Chúa ban cho tôi rồi. Lần này Chúa cho tôi tham gia trong nhóm truyền giảng, những điều đó trong lòng tôi có rồi. Tìm những thứ trong lòng của tôi có mang ra là được. Chuẩn bị 6 chủ đề nói trong 6 buổi. Không cần tìm điều mới lạ, tỏ ra những điều Chúa cho trong lòng tôi, lần này Chúa muốn mang ra sử dụng. Có những điều con người trồng trong lòng, Chúa muốn nhổ, trồng những thứ của Chúa. Tôi nhổ cái của con người, họ rất vui. Khi các anh em đi truyền giảng họ nghe rất ngọt ngào. Anh em tổ chức sinh nhật giả rồi chia sẻ Đức Chúa Trời đã chuẩn bị rất nhiều bình.

Matthew 25:28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.

10 talang có nhiều rồi không thiếu nhưng lại được cho thêm. Nếu đọc ngược lại: Đọc ngược lại. Không có cho thêm, có lấy đi. Anh em hứa với tôi học sinh tiên tiến. Được học sinh trung bình. Từ tháng 6 đóng chi phí sinh hoạt 2 triệu. Trong 6 tháng không có liên lạc, nhóm truyền giảng không tham dự. Chúa ban cho rồi, không coi trọng sẽ mất. 6 tháng kiếm 2 triệu, an toàn nên không lo nghĩ. Lòng anh em nhận 1 talang sẽ lấy nó cho 1 người khác. 1 tháng nay chị em không đến. 1 tuần vẫn thế. Lý do vì sao phải đến Hội Thánh này. Lòng đang quan tâm mỹ phẩm, chuẩn bị tương lai. Hãy đi ra nhà thờ hàng khác họ sẽ rất thích. Tôi hỏi “Dạo này sống như thế nào?” Kiểm tra lòng không có gì. Mẹ sống vì con không mệt. Lòng cha mẹ phải sống vì con mới yên tâm. Mệt mỏi khó khăn vì sống cho bản thân. Khi đó không biết đang làm gì. Hội Thánh không chứa bằng số người. Nhiều người vô ích. Quy luật số 3: 3 người nhìn lên trên trời, 3 người đồng lòng sẽ di chuyển lòng người xung quanh. 3 người đẩy cái tàu. Tất cả sẽ đẩy. Quy luật này không nói thì tôi biết. Lúc thành lập Hội Thánh này chỉ có 3 người tôi nói thì nghe. Nên Chúa thành lập ht này. Trong này 100 người 1000 người không thành vấn đề. Một ngày ce dẫn 1 người đến. Ce bảo hãy thông công với người này. Ce làm thế tôi rất ngại. Lòng ce thế này tôi không ở cùng được. Ce để lòng trong Hội Thánh Chúa sẽ chuẩn bị tương lai cho tôi. Tôi khi lựa chọn tôi sẽ trách nhiệm. Dù ace không nghe lời, tôi mong ace hạnh phúc. Theo ý Chúa dù muộn nhưng hơn là làm theo bản thân. Một số ce cưới với người thế gian. Lúc Hội Thánh mới thành lập, sẽ thành gương cho người khác học theo. Tôi sắp xếp bảo cháu muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm nữa. 1 giáo sĩ bảo hãy nhận ce. Tôi đi đến lễ đám cưới ce phải gặp đàn ông có Chúa Jesus. Con người tôi bỏ Chúa Jesus không có gì đáng tin. Tại sao ce tìm tình yêu ngoài Chúa Jesus. Ce biết không thể cai trị chồng. Nhưng chồng tôn trọng Hội Thánh đó là con đường duy nhất. Chồng không giữ vợ 24h. Bố mẹ tốt không giữ con 24h. Mà để Chúa Jesus bảo vệ. Cha mẹ biết giới hạn của mình. Cha mẹ muốn kiếm nhiều tiền cho con hạnh phúc là cha mẹ ngu dại nhất. Vì con cái như vậy chắc chắn sẽ bị khinh vì làm tốt cho nó. Từ nhỏ phải đạp, đá, cho đói. Nó làm xấu vẫn nghe. Lại cắm xe. Lấy đồ của mẹ không vào tù. Con đến thấy gì sẽ lấy. Trước khi chết đừng cho tài sản. Mua quà vì muốn có phần tài sản to hơn. Nếu yêu bản thân sẽ tốt nhưng gây xung đột. Muốn chiếm nhiều cái của mình, làm đau người khác.

Matthew 25:26 Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra;

Đầy tớ không nghĩ cho chủ. Giấu talang dưới đất là giấu trong xác thịt. Có 5 talang làm việc nhỏ. 2 talang làm việc nhỏ. Hợp lòng Chúa ngay lành trung tín. Được lắm.

Luke 8:18 Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe; vì kẻ đã có, sẽ cho thêm; kẻ không có, sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có.

Coi chừng sự đã nghe. Coi chừng mất sự tưởng mình có. Nghe nhiều nhưng giờ chị em không còn cái gì. Bây giờ còn cơ hội. Nếu Chúa đến nói đưa hết đây, kết thúc. Ân tứ Chúa cho người này, không coi trọng. Chúa cho Cain, và Esau làm trưởng nam. Nhận lòng đó mà không có lòng của Chúa để sống. Không thấy buồn vì con của ta. Gia cốp thì nhát và không trung thành, cho danh trưởng nam, rất hâm mộ điều đó. Nếu không cho Chúa vui. Quyền trưởng nam, nói hãy lấy đi. Quyền sẽ chuyển. Chúa cho Saulo mặc áo của vua. Đã cho làm vua. Lại không tin ta sẽ bảo vệ. Ta cho ai hợp lòng với ta. Bạn tôi là Mục sư, muốn giảng Tin Lành không được. 1 ae giảng Tin Lành cho tôi. Mỗi năm đến HQ tôi tìm, giờ anh em không đến Hội Thánh. Nghe tôi đi HQ nếu nghe là người Hội Thánh, ra công ty rồi ae thở dài. 1 lần ae đến nhóm bồi linh, ae xin giảng cho bạn bị ung thư. Giờ không giảng được nữa. Không có tưởng mình có. Chúa ban cho sức khỏe. Mà không sử dụng. Chúa lấy đi tiền, sức khỏe giữ đến bao giờ. Dựa vào đó kinh nghiệm đến đâu?. Chúa cho nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ gặp người tin Chúa bị thiệt. Tưởng mình có Chúa lấy nốt. Sống ác, để Chúa lấy thì lấy sức khỏe, tiền.

Romans 11:17 Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve,

Cây olive nói về người Israel. Cây olive hoang là người ngoại bang.

Romans 11:18 thì chớ khoe mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình, thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. Romans 11:19 Ngươi sẽ nói rằng: Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ nó. Romans 11:20 Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy sợ hãi. Romans 11:21 Vì nếu Ðức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa. Romans 11:22 Vậy hãy xem sự nhơn từ và sự nghiêm nhặt của Ðức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhơn từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhơn từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt.

Lót sống ở sô đôm, sống đạo đức. Khi thiên sứ đến không có vợ, con. Dù không chứa nhiều người, giảng cho nhiều người, cái không có mất đi. Anh em đang nhận ơn. Nếu dùng lòng 1 chút, bị lôi kéo bởi sự lười. Hội Thánh giúp thì cháu phải gần gũi với Hội Thánh chứ. Có con 1 anh em lớp 11 đến Hội Thánh tôi cho đi học đại học. Tôi gặp ae không gọi là Mục sư. Ae có lòng đó. Tôi muốn giúp. Có nhiều phước đang chờ. Ace phát hiện nhanh chóng. Nhiều ace tưởng mình có. Nếu không biết trả, khao khát nhận thêm. Hãy yêu Chúa hết lòng. Tấm lòng muốn nhận là ngu dại. Nhiều thời gian. Dâng cho Chúa. Nếu có 1 con nghĩ có 2 con. Lấy phần thứ 3 cho 1 em bé khó khăn. Nuôi như vậy sẽ thành lý luận, lý luận được chứng minh thành quy luật.