Lưu trữ hàng tháng: May 2016

Anh Em Lee Ơi, Anh Em Không Phải Là Một Trưởng Lão!

Khi tôi hầu việc Chúa ở Daegu, Hội Thánh của chúng tôi rất nghèo và ở trong khó khăn. Một lần nọ, có một...

Ta Sẽ Cho Con Các Ngoại Bang Làm Cơ Nghiệp

Một trong những ơn phước lớn nhất trong đời sống thiêng liêng của tôi đó là tôi có cơ hội để gặp Giáo sĩ...

Khi Chúa Jêsus Ở Làng Bê-tha-ny Trong Nhà Của Simôn Người Phung

Khi tôi giảng Tin Lành ở Taegu, tôi thường được mời đi làm diễn giả của những buổi nhóm truyền giảng ở trong các...

Đi Dán Tường Hay Là Đi Giảng Tin Lành?

Đó là thời gian tôi giảng Tin Lành ở Kimchon. Có một anh em cùng làm công việc Tin Lành chung với tôi. Vợ...

Những Điều Cần Dùng Của Tôi Đến Từ Trên Trời

Sau khi đã xuất ngũ, mặc dầu tôi không có tiền, nhà cửa, hay là một điều gì, nhưng tôi quyết định rao giảng...

Đức Chúa Trời Đã Cho Người Đón Tiếp Tôi Lúc 3 Giờ Sáng

Lòng tôi đã định khi xuất ngũ thì sẽ đi làm giáo sĩ. Nhưng Đức Chúa Trời đã thay đổi lòng tôi khi tôi...

Một Thiếu Tá và Một Binh Nhì

Sau khi được huấn luyện cơ bản xong, đó là lúc tôi được huấn luyện trong trung tâm huấn luyện truyền thông. Một ngày...

Tôi Biết

Khi tôi hầu việc Chúa trong một Hội Thánh nhỏ ở Jangpalree ở Kulchang, một ngày nọ tôi nhận được tin từ ông giáo...

Như Đức Chúa Trời Đã Gìn Giữ Con Cá Ngài Cũng Gìn Giữ Tôi

Trước khi nhập ngũ, tôi đã giảng Tin Lành ở một nhà thờ nhỏ ở Jangpalree, Kuhchang thành phố Kyungnam. Trong lúc đó, chúng...

Trái Đầu Mùa Ở Apgokdong

Trong năm 1963 khi tôi ở trong làng Setuh ở Apgokdong thì có một thanh niên đến với tôi vào buổi sáng và nói:...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS