24004_52925_3146

[Boseong-Beolgyo] Nhóm tổng hợp tại Hội Thánh Beolgyo và mời mục sư Park Yong Ju

Khi nhìn lại quá trình xây dựng của Hội Thánh Boseong thì càng nhìn thấy Ân Điển lớn lao của Chúa. “Chúng tôi có sự Hy vọng bởi Chúa đã làm đầy sự mạnh mẽ trong chúng tôi”. Ngày 22 tháng 6 vừa rồi (thứ 4) vào buổi tối đã có buổi nhóm tổng hợp tại Hội Thánh Beolgyo, các […]

Read more