Trang chủ 2016 November

Lưu trữ hàng tháng: November 2016

[Myanmar] Tổ chức lễ đặt tay cầu nguyện trong nhóm tại Myanmar

Nhóm và Christmas Myanmar 2016 tối ngày cuối cùng 16 tháng 11, tại MCC đã có 4 tôi tớ ở nhóm đặt tay cầu...

[Myanmar] Người dân Myanmar chờ đợi Tin lành

 Ngày 15 tháng 11, Nhóm và Christmas Myanmar 2016 ngày thứ hai, nhảy Righteous Loser like me, nhảy văn hoá Laola và Tatad,... bởi...

[Myanmar] Khơi dậy ngọn lửa của Tin lành bởi nhóm tại Myanmar 2016

 “Mingalaba?” là “Xin chào” của người Myanmar.Tại Myanmar, đất nước có tấm lòng trong sạch đã bắt đầu có nhóm và Christmas Myanmar 2016.Ngày...

[Ấn Độ] Tin lành bao phủ đất Ấn Độ

Nhóm các tôi tớ những người làm việc lớn của Tin lànhLễ xuất bản ‘Truyền giảng thế giới tấm lòng ở Ấn Độ’Chúa Jesus...

[Busan] Bây giờ không phải ao Bê-tết-đa mà là nhìn vào Chúa Jesus!

 Từ ngày 30 tháng 10 (chủ nhật) tại Busan mục sư O.S. Park được mời đến Hội thảo Kinh thánh đến ngày cuối cùng...

[Busan] Vì tự mình không có khả năng nên sự chúc phước của sự...

 Mục sư O.S. Park và đoàn ca Gra được mời đến Hội thảo Kinh thánh tại Daejeon, Seoul và sau đó là Busan vào...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS