25472_72351_4816

[Masan] “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ”.

Làm chứng Một phần trong nội dung làm chứng. Sau khi phẫu thuật điều trị ung thư thì tôi lại bị chứng đau dạ dày. Cần sự dẫn dắt của Mục sư Park nên tôi đã gọi điện cho mục sư Park. “Mục sư ơi, tôi bị chứng đau dạ dày nghiêm trọng lắm. Lại phải đi cấp cứu nên […]

Read more
25599_73821_3449

Bài Phỏng Vấn Với Mục Sư Park, Chính Là Tác Giả của Một Quyển Sách Bán Đến 500,000 Quyển

“Mục sư O.S.Park là người làm cho ngọn gió mới của Cơ đốc nhân xuất hiện, bây giờ ông đang là chủ toạ tại Hội Thánh Trung Tâm Hanbat ở Taejon và đang dẫn dắt Hội Truyền Giáo. Trong hội truyền giáo này, có khoảng 300 Hội Thánh và 350 mục sư giảng Tin lành trong khu vực của họ. […]

Read more