8372_2015_calendar11-960x350

Làm chứng sự cứu rỗi

Đức Chúa Trời là Đấng Đã Cho Tôi Khó Khăn Để Dẫn Tôi Đến Sự Cứu Rỗi – Susan (NY Peniel Baptist Church) “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn-đồ rằng: Qủa thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên-đàng là khó lắm” (Ma-thi-ơ 19:23) Xin chào. Tôi là Susan. Tôi đã đến Hội Thánh Peniel Báp […]

Read more