Tôi đã gặp được MSP

0
143

Những điều cảm nhận thông qua chat facetime cùng mục sư MSP ~~ Hội Thánh truyền giáo  Tin Lành

Bây giờ mục sư đã đến LA và đang giảng định hướng tại Mexcico, hầu như ngày nào tại văn phòng của chúng tôi mục sư cũng gọi điện đến. Nên tất cả chúng tôi đều tập trung lại ngồi trước ipad và đối thoại cùng với mục sư.

Mục sư đưa cho chúng tôi xem trên tay mục sư là đĩa hoa quả khô mà mục sư đang ăn và nói với chúng tôi một cách rất thân thiện~

Mục sư kể với chúng tôi những thông tin tại LA và tại đó cũng hiện có nhóm các mục sư dẫn dắt nhóm.

Mỗi lần mục sư ra nước ngoài đều rất bạn rộn và mệt mỏi nhưng lúc nào cũng biểu cảm thể hiện cho chúng tôi thấy rằng: mục sư rất hạnh phúc . và chính sự hạnh phúc đó đã truyền cho chúng tôi sức mạnh .~^^


Mục sư đã sống hơn 70 năm, luôn luôn mạnh khỏe trong Tin Lành và bận rộn. Gặp được mục sư là niềm vui đối với chúng tôi.

Đêm qua, khi tôi kết thúc nhóm thứ 6 và đang trên đường trở về nhà thì thấy cuộc gọi facetime của mục sư gọi đến.
Mục sư kể cho tôi tình hình ở Mexico, sau đó gọi điện cho trưởng lão Lim thì tôi lại tưởng mục sư sẽ bảo tôi, nhờ tôi gọi facetime cho trưởng lão.
Trưởng lão Lim thấy mục sư tự nhiên bảo tìm mình thì rất rất lo lắng.^^
Trưởng lão Lim đã gọi facetime lại cho mục sư thì mục sư nói là Lý do mà tôi gọi là  ~~
 Tôi chỉ nhớ mục sư nên muốn nghe mục sư thôi mà

Thì những lúc này tôi lại cảm giác được một điều.

Đó chính là MSP rất thương anh chị em trong Hội Thánh mình. Mục sư luôn để các anh chị em mình trong tấm lòng của mục sư. Đôi lúc mục sư trách mắng nghiêm khắc nhưng để rèn luyện cho chúng ta không sống theo xác thịt

Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ ( Zechariah 3:17)

Tấm lòng của Chúa trôi chảy với tấm lòng của tôi tớ Ngài và tấm lòng của tôi tớ Ngài cũng được trôi chảy với tấm lòng chúng ta.
Tấm lòng chúng ta được được trôi chảy với tấm lòng của Chúa thì chúng ta sẽ nhận được niềm vui.~~

Tôi gặp được mục sư , nghe Tin Lành, ở trong Hội thánh truyền giáo của chúng ta nên đó là điều Ơn Phước lớn đối với tôi.