Trang chủ 2018 January

Lưu trữ hàng tháng: January 2018

“Hãy khởi đuổi theo nó; quả thật ngươi sẽ theo kịp, và giải cứu...

Trong Kinh Thánh nhìn tất cả những việc Đức Chúa Trời làm đều có “SỰ THAY ĐỔI”. Từ sự tối tăm chuyển qua sự...

[Ngôi lời năm mới] “Làm chứng về ta cho đến tận cùng trái đất”

Ngôi lời hứa năm 2018, Công vụ các sứ đồ 1:8 Các anh chị em trên toàn thế giới yêu mến, tôi xin dâng lại...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS