Mendel và Kinh thánh

0
35

Melde là nhà triết học, là Mục sư ở nước Nga một ngày nọ đọc Kinh Thánh, có đọc sự sống lại, ông đã tạo ra chất di truyền, nhiều người chỉ biết Melde về luật di truyền, nhưng không nhiều người biết Melde đọc Kinh Thánh mà phát hiện ra luật di truyền. Nếu Daruyn đọc về luật di truyền thì không có làm ra thuyết tiến hóa.

Luật di truyền là một trong 3 điều quan trọng trong phát hiện của tự nhiên.

cả đời giáo sư phát hiện ra nhiều hợp chất. phát hiện lớn nhất của ông lớn nhất là gì. thì ông simson nói, phát minh lớn nhất là tôi chỉ là tội nhân có thể xuống địa ngục thôi, nhưng bởi huyết Chúa Jesus mà tôi được công bình đời đời, đó là phát minh tuyệt vời nhất trong cả cuộc đời tôi. Giáo sư muốn rao giảng Tin Lành này đã trừ bỏ bản thân mà rao truyền Tin Lành vĩ đại này họ đã vượt qua nhiều khó khăn, mà gần như mất sự sống.

Thế Kỷ 16 có Martin Luther, người cả đời sống vì Tin Lành đó là wiliam Thimder, ông thấy ngôi lời của Đức Chúa Trời quá quý,để có thể biên dịch Kinh Thánh là người bị cháy,

Có Jonweshley rồi thế kỹ 18 có DL Moody đó là những người làm việc lớn lao. Kinh Thánh là quyển sách là lời hứa, có đầy sức mạnh dư sức rửa sạch mọi tội lỗi của mình, quan trọng nhất của Kinh Thánh là Đức Chúa Jesus rửa mọi tội lỗi cho chúng ta, khi có 2 người bị cướp đóng đinh trên thập tự giá. Một điều Đức Chúa Jesus đã nói là xin hãy tha tội cho nó. Đức Chúa Jesus vì những kẻ bị cướp bị đóng đinh, chỉ xin một điều, hỡi cha hãy tha thứ cho tội chúng nó, nhận sự cứu rỗi hết, hay không nhận sự cứu rỗi.

Một ngày trong tấm lòng begel có tiếng ngươi có tội và xuống địa ngục hay muốn rửa sạch tội và lên thiên đàng, lòng của mình phải rửa sạch tội mới lên thiên đàng được, một ngày nọ đọc.

Cô lô se 1:20 và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Ðức Chúa Trời. 

Trong sáng thế ký sự đau khổ của con người bắt đầu từ đâu: con người nghĩ do không học nên bất hạnh, có người có tiền đau khổ, có người học nhiều vẫn bất hạnh, nhưng trong Kinh Thánh nói bất hạnh đến từ khi con người cách xa Đức Chúa Trời, Chúa phán với Adam ngươi được phép ăn trái cây trong vườn, nhưng không được ăn trái cây điều thiện và điều ác, satan nói ăn không chết đâu đó là tiếng khác với tiếng của Đức Chúa Trời, đó là tấm lòng khác với tấm lòng của Đức Chúa Trời, trong thời gian con người cứ nói chuyện với Satan thì con người đã bị satan lừa gạt bỏ đi lời Đức Chúa Trời nhận tiếng của Satan, nên trở nên 1 với tấm lòng của Satan, nên đã mất đi liên kết với phần linh của Đức Chúa Trời. Tội lỗi là SIN, ngày xưa người bắn tên phải bắn vào cái bảng, khi cái tên ra khỏi cái tâm thì gọi là SIN, nếu tên trúng tâm thì người ta đưa cờ lên, và trong tâm đó ghi SIN nên đó là nguyên từ chỉ cho tội lỗi, tội lỗi trong Kinh Thánh đó là ra khỏi ngôi lời của Đức Chúa Trời đó là ra khỏi mục đích tạo dựng của Đức Chúa Trời, suy nghĩ tà dâm trộm cắp là tội nhưng do rời khỏi ngôi lời đó là tội lỗi, ra khỏi mục đích tạo dựng con người của Đức Chúa Trời đó là tội lỗi.
Roma 5: 12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. 
Mục sư Ly lúc nhỏ, có em nhỏ bảo lên núi hái nhiều trái, rồi dẫn em lên núi, rồi gọi ba ơi, em trai bị rắn độc cắn rồi, con rắn Saimosa mới sinh ra ăn con nhện, nên mới đặt tên là Saimosa, bị con rắn độc này cắn, trước khi bước 7 bước đã chết rồi, cho nên độc của rắn đó rất độc, em trai Mục sư này bị rắn cắn rồi, mùa thu độc nó rất độc, đang lên núi nói, em bị rắn cắn rồi, sau đó bỏ đi cái liềm, chạy đến chỗ con trai, con trai mình đang bị rắn cắn, nếu như độc này theo huyết quản lên tim thì chết liền, nếu bị rắn cắn, phải giữ chặn đường máu lại, vì bị cắn ở cổ chân, nên người cha xé áo mình, cột lại ở bắp đùi, ôm con mà chạy vội đến bệnh viện, con trai tôi bị rắn cắn, xin hãy chữa liền cho con tôi, bác sĩ tiêm thuốc rồi uống thuốc sau đó bác sĩ kiểm tra nói theo dõi 1 đêm, chắc không nghiêm trọng đâu.