Làm chứng về sáng thế ký đoạn 3

0
16

Anh em V làm chứng

Sáng thế ký 3

20 – A-đam gọi vợ là Ê-va[note]Ê-va nghĩa là sự sống[/note], vì là mẹ của cả loài người.

21 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

Cảm tạ Chúa có thể nghe được điều này. Sự công bình của Chúa chính là sự cứu cho em. Em đang ốm. Lo lắng khi nghe sẽ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng khi nghe lời Chúa thấy không ho nhiều nữa.

Anh em Đai làm chứng

Sáng thế ký 3:4 – Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu;

Như câu cá. Ma quỷ cũng đang câu tôi. Không biết ăn sẽ chết. Nhưng mắc vào thì chết. Có suy nghĩ đến satan đã cho. Satan đã lừa eva. Chúng ta như con dao. Chủ của mình như thế nào mới quan trọng. Nếu dao vào tay đầu bếp sẽ làm món ăn ngon. Vào tay người xấu có thể giết người. Chủ của mình là ai mới quan trọng.

Anh em Thao

Tôi bị câu như con cá. Làm việc phải đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Tôi không muốn đổ mồ hôi. Mệt tôi muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Nếu có phòng game thì tôi cũng chơi. Trước kia tôi nghiện rượu. Giờ trong Tin Lành ở vị trí này tôi không thể nghiện rượu được. Trong Hội Thánh biết tấm lòng củ mình. Bò trên đất có bụi. Con rắn qua lòng chúng ta. Bụi trong tấm lòng của chúng ta luôn bay lên. Bụi dâm dục, tức tiêu cực… Bò trên đất luôn bò trong lòng của mình. Bụi luôn luôn bay lên. Cảm tạ Chúa Chúa gìn giữ. Tôi không biết đổ mồ hôi ăn mới ngon. Khi mệt không muốn đổ mồ hôi.