Sáng thế ký 3

0
31

14 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.

Con rắn bò bằng bụng và ăn bụi đất. Ăn xác thịt của con người. Con rắn một lần đi qua suy nghĩ của mình. Nó bò qua tấm lòng của mình. Rồi có thể chửi bới. Satan cho suy nghĩ của tấm lòng khi đi theo sẽ đau khổ. Lúc đó con rắn nói hãy chấp nhận suy nghĩ của ta. Hãy cắn đi. Cắn mồi đó 1 lần là bị kéo đi.

15 – Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người.

Chúng ta là con cái của người con trai. Dòng dõi người nữ không có người nam. Đó là người ra đời không bởi người nam đó là Đức Chúa Jesus . Đức Chúa Jesus dẫm lên đầu con rắn. Gặp loài rắn lúc nào cũng dẫm lên đầu con rắn. Con rắn làm Đức Chúa Jesus bị đóng đinh ở gót chân. Vì luôn đi và giẫm lên đầu con rắn.

16 – Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.

Nếu chúng ta ăn những thực phẩm người ta làm ra. Ăn nhiều pizza sẽ khó tiêu. Ăn cái từ đất sẽ khỏe mạnh. Vì từ đất ghi chép.

19 – ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.

Con người ta đổ mồ hôi thì mới khỏe mạnh. Trong Kinh Thánh Chúa đang rủa xả Adam thì đó là sự chúc phước cho Adam. Chấp nhận lời phán thì sống khỏe mạnh. Sau khi chết đều về với bụi đất. Khi con người di chuyển tim đập. Thân nhiệt nóng lên mồ hôi ra. Liên tục vận động cho cơ thể nóng lên. Các vi khuẩn không tốt sẽ chết hết. Các bạn khen tôi trẻ. Sao trẻ thế. Có bí quyết ở đây. Bí quyết đó là đổ nhiều mồ hôi. Vừa cười vừa đổ mồ hôi. Vì tôi nhảy. Anh chị em đó rất trẻ.

20 – A-đam gọi vợ là Ê-va vì là mẹ của cả loài người.

21 – Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng A-đam, và mặc lấy cho.

Adam nhìn người nữ gọi là eva. Sự sống ơi. Sao gọi như vậy ? Ở đây ghi chép về Đức Chúa Jesus đến rửa hết tội cho chúng ta. Adam và eva phạm tội. Nhưng ai chết. ?

Ở đây áo da thú là cái gì ? Đó là da một con thú nào đấy. Adam và eva đã phạm tội. Lấy da con thú bên cạnh rửa tội cho adam và eva. Con thú đó đã chết thay cho mình rồi. Bây giờ em là eva là sự sống. Bây giờ vì con thú đó bản thân mình được sự sống. Lúc trước đều mặc áo tội nhân. Vì mặc áo đấy. Đức Chúa Jesus là sự sáng đến thì mọi thứ đệ bị phơi bầy. Đức Chúa Jesus mặc cho áo công bình che mọi sự yếu đuối. Khi ánh nắng mặt trời đến làm lộ hết. Con thú đã chết. Lấy áo che cho adam và eva. Nếu anh chị em biết rõ nội dung stk 3.

  1. Biết về satan lừa.
  2. Biết tình yêu của Chúa
  3. Biết tội lỗi được giải quyết như thế nào

Đáng nhẽ phạm tội thì mình phải chết nhưng con thú đã chết thay nên gọi vợ là sự sống. Từ mỗi đoạn đều có hình bóng Đức Chúa Jesus.