24322_57216_231

“Hãy khởi đuổi theo nó; quả thật ngươi sẽ theo kịp, và giải cứu hết thảy những kẻ bị bắt”

Trong Kinh Thánh nhìn tất cả những việc Đức Chúa Trời làm đều có “SỰ THAY ĐỔI”. Từ sự tối tăm chuyển qua sự sáng láng, từ sự tuyệt vọng có thể chuyển qua sự hy vọng, từ sự yếu đuối chuyển qua sự vững mạnh, Chúa luôn luôn ở đó và làm việc. Cũng giống như người con trai […]

Read more
8372_2015_calendar11-960x350

Làm chứng sự cứu rỗi

Đức Chúa Trời là Đấng Đã Cho Tôi Khó Khăn Để Dẫn Tôi Đến Sự Cứu Rỗi – Susan (NY Peniel Baptist Church) “Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn-đồ rằng: Qủa thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên-đàng là khó lắm” (Ma-thi-ơ 19:23) Xin chào. Tôi là Susan. Tôi đã đến Hội Thánh Peniel Báp […]

Read more

[Làm chứng] khi nói ra

Tôi muốn nói về việc tôi học Kinh Thánh. Khi nói với gia đình đấy như là việc rất khó khăn nên tôi thông công với tôi tớ Chúa. Tôi tớ Chúa nói hãy nói ra, vấn đề sẽ nhẹ nhàng. Sống như vậy được ơn. Jn 13:2 Ðương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào […]

Read more
23880_51323_1912

Bức thư của cô

Cô yêu quý của cháu! Khi cháu đọc thư của cô cháu lại nhớ đến ngày mà cháu được nhận sự cứu. Khi cháu nghe về câu chuyện “Bất ngờ có vật gì đó rơi vào mắt và làm cho hai mắt bị hư” thì tấm long của cháu giống như trong STK đoạn 1 câu 2 – đất là […]

Read more