[Làm chứng] khi nói ra

Tôi muốn nói về việc tôi học Kinh Thánh. Khi nói với gia đình đấy như là việc rất khó khăn nên tôi thông công với tôi tớ Chúa. Tôi tớ Chúa nói hãy nói ra, vấn đề sẽ nhẹ nhàng. Sống như vậy được ơn. Jn 13:2 Ðương bữa ăn tối (ma quỉ đã để mưu phản Ngài vào […]

Read more
23880_51323_1912

Bức thư của cô

Cô yêu quý của cháu! Khi cháu đọc thư của cô cháu lại nhớ đến ngày mà cháu được nhận sự cứu. Khi cháu nghe về câu chuyện “Bất ngờ có vật gì đó rơi vào mắt và làm cho hai mắt bị hư” thì tấm long của cháu giống như trong STK đoạn 1 câu 2 – đất là […]

Read more