23909_51423_1243

CHÚA MUỐN HƯỞNG TỰ DO

Ga-La-Ti 5:1 Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững,  chớ lại để mình dưới ách tôi-mọi nữa. Để tín ngưỡng của chúng ta được bình thường tất cả đều phải căn cứ vào Ngôi lời. Nhưng những gì không phải Ngôi lời đều từ Sa-tan mà ảnh hưởng rất nhiều trong lòng […]

Read more
23898_51204_1017

Ngẫu Nhiên, Quyển Sách Rơi Xuống Đất

Một buổi sáng nọ khi đang cầu nguyện. Cầu nguyện một chút thì bỗng nhiên tôi nhớ đến quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi và sự Tái Sanh’ và hết lòng cầu nguyện về quyển sách nầy. “Đức Chúa Trời ơi, chúng con đã in nhiều quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi […]

Read more
nywc07

Đức Chúa Trời Là Đấng Đã Mở Cánh Cửa Giảng Tin Lành Trong Tù

Một ngày nọ khi đang học Kinh Thánh với các sinh viên trường đào tạo thì có một cú điện thoại từ Soo Won muốn gặp tôi. Tôi bắt điện thoại và suy nghĩ: “Chuyện gì xảy ra đây?” Vì có tiếng hỏi rằng: “Có phải đó là Mục sư Park không?”. Tôi trả lời: “Đúng rồi”. Sau đó có trả […]

Read more
IMG_5519-1024x682

Công Việc Truyền Giáo Qua Sách Mà Đức Chúa Trời Đã Mở Cho

Vào mùa đông năm 1984, chúng tôi mượn Trung Tâm Huấn Luyện CCC để tổ chức nhóm bồi linh. Lúc đó có một người làm việc trong Cục Phát Thanh của Keuk Dong đang đi ngang qua và thấy bảng hiệu của nhóm bồi linh của chúng tôi. Sau khi nghe Ngôi Lời xong, ông đề nghị tôi giảng trên đài. […]

Read more
IMG_5418-1024x682

Đức Chúa Trời Là Đấng Đã Bắt Đầu Công Việc Phát Thanh Truyền Giáo

Trong những ngày Hội Thánh chúng ta mới được thành lập, thì tôi ở Daegu. Một ngày nọ khi cầu nguyện, Đức Chúa Trời cho tôi một hy vọng lớn rằng: “Chúng ta sẽ truyền giảng qua phát thanh và sách”. Khi nhìn hoàn cảnh thì đó chỉ là một ‘giấc mơ’. Nhưng tôi thường làm chứng cho Hội Thánh […]

Read more
1 2 3