24797_63105_3345

[Myanmar] Khơi dậy ngọn lửa của Tin lành bởi nhóm tại Myanmar 2016

  “Mingalaba?” là “Xin chào” của người Myanmar. Tại Myanmar, đất nước có tấm lòng trong sạch đã bắt đầu có nhóm và Christmas Myanmar 2016. Ngày 14 tháng 11 năm 2016, ngày đầu tiên của nhóm và Christmas Myanmar, buổi sáng và chiều tại giảng đường MCC (Myanmar Convention Center) lần hai workshop các tôi tớ được tổ chức. […]

Read more
24755_62573_1042

[Ấn Độ] Tin lành bao phủ đất Ấn Độ

Nhóm các tôi tớ những người làm việc lớn của Tin lành Lễ xuất bản ‘Truyền giảng thế giới tấm lòng ở Ấn Độ’ Chúa Jesus Christsinh ra ở mảnh đất Hindu, ‘Christmas Cantata’ Sau ngày 3, ngày 4 mục sư Park Ocksoo đã bắt đầu lịch trình bận rộn đến thăm Hyderabad, Ấn Độ. 500 tôi tớ được giảng […]

Read more
24746_62402_2350

[Busan] Bây giờ không phải ao Bê-tết-đa mà là nhìn vào Chúa Jesus!

  Từ ngày 30 tháng 10 (chủ nhật) tại Busan mục sư Park Ocksoo được mời đến Hội thảo Kinh thánh đến ngày cuối cùng ngày 2 tháng 11. Hàng năm Chúa đều cho Hội thảo Kinh thánh ở địa điểm tốt nhất tại Bexco Auditorium và mỗi thời gian nghe Ngôi lời các tín đồ khu vực Busan nghe […]

Read more
24719_62242_102

[Busan] Vì tự mình không có khả năng nên sự chúc phước của sự tha thứ tội lỗi đã được chuẩn bị

  Mục sư Park Ocksoo và đoàn ca Gracias được mời đến Hội thảo Kinh thánh tại Daejeon, Seoul và sau đó là Busan vào ngày 30 tháng 10. Trong một thời gian lâu cầu nguyện và truyền giảng thì các tín đồ chuẩn bị cho Hội thảo Kinh thánh khu vực Busan đã đến toà nhà Bexco với tấm […]

Read more
24705_62031_3047

[Seoul] Đức Chúa Trời mở cửa và làm việc lớn gấp 500 lần!

[Seoul] Đức Chúa Trời mở cửa và làm việc lớn gấp 500 lần! Đã càng lúc đến những ngày Hội thảo Kinh thánh Seoul 2016 cuối năm lần thứ tư. Trong những ngày thu mát mẻ những người hướng đến Hội thảo Kinh thánh đã gấp lại tất cả Thế gian phức tạp, suy nghĩ phức tạp và với tấm […]

Read more
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

[US Cantata, Philadelphia] Giống như thiên sứ đang đến!

  Philadelphia_Christmas Cantata Tại Mỹ, đầu thế kỉ thứ 19, Philadelphia là thành phố lớn nhất. Ngân hàng, công thương nghiệp,… các hoạt động công nghiệp chiếm vị trí quan trọng nhưng bây giờ ở miền đông nước Mỹ cũng đã thuộc về người nghèo. Cư dân thành phố trong quá khứ những người da màu ở châu Phi di […]

Read more
1 2 3 4