Take a fresh look at your lifestyle.

Bài Làm Chứng Của Trại Sinh Viên – Na Rae Cha

535

Cuối năm cắmTrại Sinh Viên lần thứ 4 rất là có ý nghĩa cho tôi. Đức Chúa Trời đã bắt đầu thay đổi đời sống thiêng liêng của tôi từ đầu năm, bày tỏ cho tôi sự quan trọng của sự cứu rỗi. Thật là kỳ diệu khi thấy một trong những người bạn của tôi nhận được sự cứu rỗi. Tôi có thể thấy được Chúa đã đổ ân điển xuống cho chị và gia đình của chị. Chúa cũng đã dẫn tôi để tôi có thể vẽ một đường rõ ràng giữa thế gian và Hội Thánh và giúp đỡ tôi để lòng tôi dừng lại trong Hội Thánh. Trại sinh viên lần này, Chúa đã chỉ cho tôi thấy được ý tưởng nhỏ hẹp của tôi. Tôi nhận thấy được cái nhìn của tôi khác với cái nhìn của Chúa. Tôi giống như những người khác ở thế gian, suy nghĩ tôi sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp, tìm việc làm, và lập một gia đình hạnh phúc. Một điều khác nhau đó là Chúa ở trong tôi, nhưng đã bị che khuất lại bởi suy nghĩ và kế hoạch của tôi. Cuối cùng tôi sống một đời sống vô vọng, và nhạt nhẽo, đi theo làn sóng của thế gian. Qua lời của Mục sư Park, tôi thấy được kế hoạch của Chúa cho tôi là lớn hơn những điều đó. Chúa tiếp tục nói với tôi rằng tôi là người có Tin Lành, và tôi sẽ là tư tưởng dẫn dắt thế hệ sau. Tôi cũng rất cảm ơn Chúa một lần nữa vì cho tôi có cơ hội để ở với các sinh viên giáo sĩ. Đầu tiên, tôi lộn xộn về kế hoạch của Chúa đối với tôi, tôi sẽ ở Hàn Quốc hay là đi ra nước ngoài. Nhưng khi tôi nghe Ngôi Lời, Chúa cho tôi tấm lòng để đi theo quyết định của Hội Thánh và của tôi tớ. Tôi biết rằng tôi không thể tin được sự quyết định và kế hoạch của tôi, và Chúa cho tôi có một tấm lòng bình an. Tôi chưa hề suy nghĩ rằng mình sẽ đến nước Mỹ, và mặc dầu tôi biết rằng tôi thiếu thốn nhiều điều khi làm sinh viên giáo sĩ, dường như Chúa đang mở đường để đổi tôi thành một người làm việc cho Chúa. Bây giờ khi nhìn thấy chính tôi thì dường như không thể được. Chúa tiếp tục bày tỏ tôi là ai qua Ngôi Lời trong Kinh Thánh. Tôi nhận thấy được lý do tôi làm việc và không thành tâm trong nhiều việc là vì tôi tin chính mình và những cảm giác của mình, không quan tâm đến những gì những người khác nói. Tôi thật là ngu dại và cẩu thả y như Si-mê-i trong II Các vua. Nhưng tôi tin rằng Chúa là Đấng sẽ thay đổi tôi để có thể sử dụng tôi theo kế hoạch của Ngài. Đó là sao tôi có hy vọng trong Chúa Jêsus, và tôi chắc chắn rằng Chúa sẽ đào tạo lòng tôi và dẫn dắt tôi theo con đường của Ngài.

Comments are closed.