Take a fresh look at your lifestyle.

Ngôi lời hứa năm 2022 – 1 Sa-mu-ên 30:6 – Mục sư Park Ock Soo

782

Ngôi lời hứa 2022

“Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, nhưng Đa vít được sức mạnh nơi Giê hô va Đức Chúa trời mình”
Đa vít là người đã được định để trở thành vua. Chính Đa-vít cũng biết rằng sau này mình sẽ được lập làm vua. Chính vua Sau-lơ cũng biết điều đó. Nếu vua Sau-lơ là một người vâng phục Chúa, “Này, hỡi Đa-vít, ngươi hãy nói chuyện với ta một chút, ta thấy rằng mặc dù bây giờ ta là vua, nhưng có vẻ Đức Chúa Trời sẽ lập ngươi làm vua. Theo ý muốn đó của Chúa thì sẽ có một ngày ta phải nhường ngôi vua này cho ngươi. Chúng ta hãy gần gũi với nhau. Ngươi hãy đứng gần với ta. Và kể cả ngươi đã trở thành vua, chúng ta cũng hãy sống hòa thuận và thân thiết với nhau.” Nếu Sau-lơ nói được như vậy thì tốt biết bao.

Nhưng Sau-lơ lại không nói vậy. Bởi vì bản thân là vua, nghĩ rằng mình có thể giết được Đa-vít. Mặc dù biết Đức Chúa Trời sẽ lập Đa-vít làm vua, nhưng ta phải giết Đa-vít thì ta mới giữ được ngôi vua của mình lâu dài nên Sau-lơ cứ cố gắng để giết được Đa-vít.

Đến một ngày, Đa-vít không thể chịu được nữa nên đã đi lánh nạn ở nơi đất Phi-li-tin. Đa-vít cùng với những kẻ theo mình cùng vợ và các con đã xây nhà và sống ở nơi Xiếc-lác. Một hôm, khi họ ra chiến trận trở về thì họ thấy rất kỳ lạ có mùi lửa cháy. Khi về đến nơi thì Xiếc-lác đã bị phóng hỏa hết. Và tất cả những người vợ và con đều đã bị bắt là phu tù.
Dưới Đa-vít thì có 600 người, “Sao bảo Đa-vít sẽ làm vua ? Sao chẳng thấy làm vua mà vợ con mình đều đã bị bắt đi hết rồi. Làm vua để làm gì?”. Thế rồi họ vô cùng tức giận. Nhiều người còn cầm đá đến để ném đá giết chết Đa-vít. “Chúng ta hãy đường ai nấy đi”. Đa-vít đã lâm vào hoàn cảnh bị những người bên dưới mình giết chết.
Trong Kinh Thánh nói thế nào, mặc dù Đa-vít đã bị sự hoạn nạn rất lớn nhưng Đa-vít đã được sức mạnh nơi Giê hô va Đức Chúa Trời mình. Thực sự đây là một lời vô cùng tuyệt vời. Trong kinh thánh nói rằng, ở trong câu 6,
“Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.”

Tất cả mọi thế lực chống lại chúng ta đều đến từ nơi Sa-tan. Nhưng đấng giữ gìn chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Một điều anh chị em cần phải nhớ, đó là Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn Sa-tan rất nhiều. Đức Chúa Trời quyền năng hơn Sa-tan rất nhiều. Khi Sa-tan tấn công, chúng ta có thể chúng ta cảm thấy mình không được, không thể rao giảng được, chìm vào trong tuyệt vọng. Một mình chúng ta mà chịu phải sự cám dỗ đó của Sa-tan thì vô cùng khó khăn, nhưng khi chúng ta nhìn lên Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta có thể vượt qua được. “Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình.” Nhưng trong hoàn cảnh đó, “Đa-vít được sức mạnh nơi Giê hô va Đức Chúa Trời mình.” Đây là công thức trong mọi sự hoạn nạn của Cơ đốc nhân.
Năm 2022 mới này, tôi tin chắc rằng ơn của Chúa cũng sẽ đầy rẫy trong hội thánh chúng ta. Tôi tin chắc ơn của Chúa cũng sẽ đầy rẫy trên từng anh chị em. Nhưng trước khi chúng ta nhận được phước thì Sa-tan cũng sẽ cho chúng ta những khó khăn và hoạn nạn. Khi đó nếu chúng ta nhìn lên Đức Chúa Trời như Đa-vít, thì những khó khăn hoạn nạn đó không còn là khó khăn nữa mà đó là sự chúc phước để khiến Đa-vít trở thành vua và khiến Gia-cốp trở thành người cai trị. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ anh chị em, mà Ngài muốn lập anh chị em chúng ta lên. Nên anh chị em hãy nhìn lên Đức Chúa Trời ấy. Khi nhìn lên Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta sức mới và ban cho chúng ta ân điển. Tôi xin đọc lại một lần nữa.
“Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.”

Thực sự đây là một ngôi lời vô cùng kỳ diệu. Mặc dù chúng ta có những sự khó khăn thử thách, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở cùng giúp đỡ chúng ta. Mong rằng anh chị em sẽ không quên rằng đó chỉ là khúc dạo nhạc để đưa chúng ta đến với những ơn phước đó. I Sa-mu-ên 30 : 6
“Đa-vít bị sự hoạn nạn lớn, vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm hồn cay đắng, vì cớ mất con trai và con gái mình. Nhưng Đa-vít được sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.”
Năm 2022 này, Đức Chúa Trời cũng sẽ mở con đường mới trước mặt chúng ta. Nhưng Sa-tan sẽ không chịu ở yên, nó ganh ghét và nó muốn đẩy chúng ta vào sự khó khăn và tuyệt vọng. Khi đó, chúng ta hãy nhìn lên Đức Chúa Trời và trông cậy vào Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ vượt qua khó khăn đó và chúng ta sẽ đến nơi nhận được phước lớn của Chúa

Anh chị em hãy nhớ đến ngôi lời này. Năm 2022 sẽ có những khó khăn và sẽ có những hoạn nạn. Nhưng bởi suy nghĩ đến Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ có thể vượt qua, như Đa-vít đã trở thành vua, Giô-sép đã trở thành người cai trị. Mong rằng anh chị em sẽ nhận được sự chúc phước và vinh hiển nơi Chúa. Khi có sự thử thách, khi có khó khăn, ”Ah, mình sẽ được phước đây. Đức Chúa Trời sẽ làm.” Khi anh chị em tin như vậy, thì sẽ không bị thử thách, mà sống một cuộc sống đầy ân điển và ra thật nhiều trái để cho Đức Chúa Trời vui lòng.
Tôi vô cùng cảm ơn Đức Chúa Trời đã giúp đỡ chúng ta trong năm 2021 vừa qua, và năm 2022 tới này, tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ chuẩn bị rất nhiều ân điển cho chúng ta.
Trích bài giảng ngôi lời năm mới 2022

Comments are closed.