Take a fresh look at your lifestyle.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malawi Nancy Tembo chào đón mục sư tại phòng khách của sân bay

780

Bộ trưởng Nancy Tembo đã tham dự Hội thảo Kinh thánh toàn cầu ở Seoul vào năm 2017, đã nghe Tin lành và nhận được sự cứu. Sau khi trở thành Đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng Giêng năm nay. Vào đầu tháng 3, theo lời mời của chính phủ Hàn Quốc, ông đã đến thăm Hàn Quốc để tham dự diễn đàn Hàn Quốc – châu Phi, gặp gỡ mục sư Park và cùng thảo luận về công việc của Tin lành.

Comments are closed.