Take a fresh look at your lifestyle.

Ngẫu Nhiên, Quyển Sách Rơi Xuống Đất

387

Một buổi sáng nọ khi đang cầu nguyện. Cầu nguyện một chút thì bỗng nhiên tôi nhớ đến quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi và sự Tái Sanh’ và hết lòng cầu nguyện về quyển sách nầy. “Đức Chúa Trời ơi, chúng con đã in nhiều quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi và sự Tái Sanh,’ nhưng không biết được những quyển đó đã đi đến đâu. Xin hãy cho những quyển sách đó được mở ra, đừng có đóng lại. Đừng để cho những quyển sách đó cứ ở trên kệ mà hãy cho một người nào đó đọc được quyển sách đó”. Sáng đó có một người phụ nữ gọi điện thoại cho tôi: “Mục sư ơi, chú tôi đã tặng cho tôi quyển sách nầy mấy năm trước. Đó là quyển sách ‘Bí Mật của sự Tha Thứ Tội Lỗi và sự Tái Sanh,’ và đã ở trên kệ sách của tôi hai năm rồi. Nhưng khi tôi đang dọn dẹp nhà thì ngẫu nhiên quyển sách đó rơi xuống đất. Vì quyển sách đã mở ra khi rơi xuống, nên tôi định sẽ đọc những trang mở đó. Nội dung đó thì rất là thú vị và tốt đẹp. Tôi thấy số điện thoại ở đằng sau quyển sách đó và rất là vui mừng, nên tôi đã gọi”. Khi nghe người nầy nói thì tôi cảm thấy: “Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi sáng nay!” Tôi hỏi người đó khi nào quyển sách đã rớt xuống đất và đó là một lát sau khi tôi đã cầu nguyện. Nhiều người đọc quyển sách đó và nhận được sự cứu rỗi, nên lòng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Sau đó tôi đến thành phố Seoul, tôi gặp người đó và chúng tôi cả hai rất vui mừng. Nếu nội dung quyển sách đó vào lòng người đọc, thì không một ai sẽ không thay đổi. Nếu bạn đọc sách Công vụ các sứ đồ đoạn 19, thì thấy Phao-lô giảng Tin Lành ở Ti-ra-nu: “…dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ra-nu. Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ réc, đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường…” (Công vụ 19: 8~20). Công việc của Đức Chúa Trời bắt đầu từ Ngôi Lời. Khi Đức Chúa Trời phán: “Hãy có sự sáng”, thì có sự sáng. “Đất sanh cây cỏ: Cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tuỳ theo loại” thì xảy ra y như lời của Đức Chúa Trời. Nếu lời của Đức Chúa Trời lìa khỏi đất, thì chuyện gì xảy ra? “Vả như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm-nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì sẽ chẳng trở về luống-nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó“. Mọi nơi nào tay Đức Chúa Trời đụng đến thì đó là nơi lòng của Đức Chúa Trời sẽ ở.

Comments are closed.