Take a fresh look at your lifestyle.

Khi Chúa Jêsus Ở Làng Bê-tha-ny Trong Nhà Của Simôn Người Phung

424

Khi tôi giảng Tin Lành ở Taegu, tôi thường được mời đi làm diễn giả của những buổi nhóm truyền giảng ở trong các làng người phung gần đó. Tôi nói về việc chuẩn bị buổi nhóm truyền giảng với những ông mục sư trong làng. Sau khi nói chuyện xong, họ muốn mời tôi đến một nhà hàng gần đó. Trong lúc đó tôi không có giàu, nên đối với tôi thức ăn rất quí nhưng tôi chỉ ăn một ít vì tôi cảm thấy không thoải mái khi ăn chung với những người phung. Khi gần đến ngày nhóm truyền giảng lòng tôi đầy dẫy lo lắng.

“Nếu họ muốn tôi bắt tay họ trong lúc truyền giảng thì sao?”
“Nếu họ bảo tôi ngủ chung, hay là nếu họ lấy một trứng gà lột rồi sau đó lấy tay phung của họ đưa cho tôi ăn thì sao?”
Một ngày nọ tôi không thể ngủ được vì những lo lắng nầy, cho nên tôi quỳ xuống trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện về tất cả các vấn đề mà tôi đang gặp. Bỗng nhiên câu Kinh Thánh trong sách Ma-thi-ơ 26:6 đến với tôi: “Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ny, tại nhà Si-môn là người phung”. Lúc đó tôi nhận thức: “À! Mặc dầu Chúa Jêsus cũng đến nhà người phung, cho nên không có lý do gì tôi không thể ở chung với những người phung. Tôi là ai mà lại từ chối họ?” và “Một người phung thì đâu có khác gì với những người khác? Nếu bây giờ Chúa Jêsus làm cho tôi thành một người phung, thì tôi sẽ là một người phung!”. Trước đó tôi suy nghĩ rằng tôi khác với những người phung, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, thì không có gì khác nhau giữa tôi và những người phung. Không có lý do gì để tôi từ chối họ. Tôi cũng thấy được không có đau khổ gì khi bắt tay với họ, ăn với họ và ngủ chung phòng với họ. Đêm đó, lòng tôi tràn đầy với Đức Chúa Jêsus và tôi không bao giờ quên ngày đó được.
Vài ngày sau thì nhóm truyền giảng đã bắt đầu. Tôi gặp họ mà không ngại ngần gì. Tôi ở với họ và giảng Tin Lành. Nhiều người phung mở lòng mình và nhận Ngôi Lời. Vì tôi ở rất gần với họ, vài người hỏi rằng: “Mục sư cũng là người phung hả?”. Bắt đầu từ nhóm truyền giảng đó, Đức Chúa Trời đã cho tôi dẫn dắt nhiều nhóm truyền giảng khác trong làng người phung và đó là một công việc quí báu vì nhiều người phung đã được tái sanh và quay trở về với Chúa.

Comments are closed.