Take a fresh look at your lifestyle.

Đi Dán Tường Hay Là Đi Giảng Tin Lành?

511

Đó là thời gian tôi giảng Tin Lành ở Kimchon. Có một anh em cùng làm công việc Tin Lành chung với tôi. Vợ của anh em đó có mang thai và đã gần đến giờ sanh; nhưng chị em phải chịu đói trong mấy ngày bởi vì không có gì để ăn. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho chị em đó. Một ngày nọ tôi đi đến tiệm bán giấy dán tường để giảng Tin Lành. Thay vì nghe Ngôi Lời mà bà chủ tiệm thì hỏi chúng tôi: “Cậu có biết ai biết dán tường không?

Nên chúng tôi trả lời: “Nếu bà cần thì chúng tôi làm cũng được”. Ngày đó thì chúng tôi dán tường và phòng cho nhà của bà. Hai ngày sau thì chúng tôi làm xong và sau đó chúng tôi nhận được tiền công là 2500 won ($3). Tôi có cảm giác như mình là một người giàu. Chúng tôi mua một ít gạo, khoai tây, đó cũng là thức ăn mà vợ của anh em đó thích nhất và một ít cá thu. Tôi tự suy nghĩ: “Được rồi! Từ nay thì chúng ta sẽ giảng Tin Lành mà cũng vừa dán tường”. Những dụng cụ chị em sử dụng khi còn may đồ kiểu nước ngoài là một con dao, một cây kéo và một cây thước, nên chúng tôi gần như là những người dán giấy tay nghề. Chúng tôi cho số điện thoại của chủ nhà cho người tiệm bán giấy dán tường để bà cho chúng tôi biết nếu có ai cần dán tường nhà mình.
Cuối cùng, một ngày nọ, chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ tiệm bán giấy dán tường. Khi chúng tôi chuẩn bị đi dán giấy thì có một người đến với chúng tôi để nghe Tin Lành. Tôi tự nghĩ rằng sẽ đi dán giấy nhanh lên rồi sẽ giảng Tin Lành. Cho nên tôi định nói: “Lần sau hãy quay trở lại”. Tôi cảm thấy rằng giảng Tin Lành thì có thể đợi được mà việc dán giấy thì không thể đợi được. Lúc đó Chúa Jêsus hỏi tôi: “Con đến đây để đi dán tường hay là đi giảng Tin Lành?”. Tôi không thể trả lời được. Cho nên hôm đó tôi đã giảng Tin Lành mà không có đi dán tường.
Rất lạ, mặc dầu không đi dán tường mà chỉ giảng Tin Lành nhưng tôi cũng có thức ăn để ăn. Sau đó chủ tiệm gọi tôi một lần nữa, tôi đang chuẩn bị đi làm, lòng tôi cũng lại tranh đấu như lần trước: “Đức Chúa Trời không hài lòng với tôi cố gắng đi làm cho chính mình, nhưng Ngài hài lòng với tôi khi tôi giảng Tin Lành!
“Vì chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẳn trước để cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
Như câu nầy, vì công việc lành của việc giảng Tin Lành cho những người không biết đường và đang lầm lạc trong sự hủy diệt, thì Đức Chúa Trời cho Tin Lành và đổ Đức Thánh Linh xuống cho chúng ta. Trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 thì qua Phao-lô và Si-la, những công việc lớn đã được xảy ra ở thành Phi-líp. Họ khác với chúng ta như thế nào? Họ đã bị đánh dữ dội và họ cần phải được trị thương, nhưng điều đầu tiên Phao-lô và Si-la làm trong nhà của người đề lao là giảng Tin Lành. Đức Chúa Trời đã hài lòng với thái độ của họ và Ngài cũng muốn chúng ta có thái độ như vậy.
“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người, thì các ngươi … sẽ làm chứng…” (Công vụ 1:8).
Thời gian trôi qua thì tôi cảm biết rằng công việc của Đức Thánh Linh là làm cho chúng ta trở thành người giảng Tin Lành.

Comments are closed.