Take a fresh look at your lifestyle.

Anh Em Ơi, Anh Em Có Cha Không ?

388

Đó là khi giáo sĩ Dick York đào tạo tôi. Chúng tôi không thể nói hay gợi ý cho người khác biết những sự cần dùng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ phải cầu xin Đức Chúa Trời thôi. Trong lúc đó những người miền quê rất nghèo và bị đói. Nếu giáo sĩ Dick York gởi thư cho nước Mỹ thì ông không phải chịu những khó khăn đó; mặc dầu ông bị lạnh run trong phòng, nhưng ông chỉ nương cậy nơi Đức Chúa Trời thôi. Chúng tôi thường bị đói vì không có thức ăn. Một ngày nọ đến giờ ăn sáng mà chúng tôi đang ngồi trên bàn và uống nước nóng. Giáo sĩ Dick York thấy điều đó và bắt đầu hỏi chúng tôi. Đến phiên tôi rồi.

“Anh em có ăn sáng chưa?”
“Chưa, sáng nay thì không ăn.”
“Sao lại không ăn sáng?”

“Bởi vì không có thức ăn.”
Không có thức ăn vì không có tiền thì làm sao đó là lỗi của tôi được.
“Tại sao anh em lại không có thức ăn?”
Tôi không hiểu tại sao ông lại hỏi những câu hỏi như vậy. Ông đã biết chúng tôi không có tiền để mua đồ ăn. Nên tôi không có trả lời khi ông tiếp tục hỏi tôi.
“Anh em Park ơi, anh em có cha không?”
Tôi có Cha trên trời và cha xác thịt nầy, nên tôi trả lời: “Vâng, tôi có“.
“Nếu anh xin thức ăn thì Cha anh sẽ cho không?”
Tôi suy nghĩ: “Kinh Thánh ghi rằng nếu chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cho, nhưng thực tế thì rất khác!”
Mặc dầu tôi tin Đức Chúa Trời, nhưng Ngôi Lời là Ngôi Lời, những lời đó không có liên quan gì đến đời sống của tôi. Nhưng tôi không bao giờ quên buổi nói chuyện đó. Mỗi khi tôi giảng lời Chúa, mặc dầu Kinh Thánh chép rằng Chúa Jêsus đã rửa sạch mọi tội lỗi, mà trong thực tế đó chỉ là lời trong Kinh Thánh thôi, tôi thấy người ta vẫn còn tội lỗi trong lòng mình.
Mặc dầu họ biết Kinh Thánh nhiều như thế nào, nhưng nếu họ chưa rửa sạch tội lỗi trong lòng mình, thì những điều họ biết chỉ là lý thuyết mà không phải là đức tin. Những lời trong Kinh Thánh không phải là lý thuyết mà là quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống. Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời thật sự làm việc trên đời sống bạn không? Bạn có tin Ngôi Lời quyền năng sẽ xảy ra trên đời sống bạn không? Khi chúng ta không tin rằng Đức Chúa Trời đang giúp đỡ mình, thì chúng ta chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ và cách thức của con người. Từ đó, tôi đã học để chỉ nương cậy Đức Chúa Trời và làm công việc của Tin Lành chỉ qua sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

Comments are closed.