Take a fresh look at your lifestyle.

[Incheon] Nhóm truyền giảng “Người biểu chi hãy vâng theo cả”

390

Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày mùng 1 tháng 6 tại hội thánh InCheon, đoàn ca Gra có chương trình biểu diễn đặc biệt cùng với nhóm truyền giảng của mục sư O.S. Park với tiêu đề “Chiên con của Đức Chúa Trời lấy hết tội lỗi của thế gian”.

Thông qua TV, báo đài, xe bus … đã thông báo quảng cáo cho người dân biết về nhóm truyền giảng tại InCheon lần này.

Trước khi phát tờ rơi trên đường các tín đồ cầu nguyện

Người dân đang xem tờ quảng cáo

Thông qua Giăng đoạn 2 – Đám cưới tại Cana/nước biến thành rượu đã mang đến sự hy vọng và sức cho các tín đồ, trên tay tôi dù đang cầm nước nhưng khi Chúa hành động thì sẽ thành rượu.

Cái mà tôi đang có chỉ như nước trắng, nhìn như là không có gì nhưng cứ mang và bước đi thì nước sẽ được biến đổi trở thành rượu nho. Tôi dù không phải là người quan trọng đặc biệt gì cả, nhưng tôi mặc Chúa và bước đi bước đi thì Ngôi lời được ứng nghiệm, tôi nương cậy nơi Ngôi lời và đi phát tờ rơi. Vừa đi phát tờ rơi có rất nhiều khó khăn, và thử thách. Thế nhưng tôi cứ cố gắng chịu đựng và mang trong mình hy vọng rằng Chúa sẽ giúp đỡ và tôi bước đi thì thấy được khá nhiều người đến đăng ký tham gia nhóm truyền giảng. Có Chúa ở bên cạnh và giúp đỡ nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. .” – Lee Hye Kyeong(HT InCheon)

Rất nhiều người đến tham dự buổi truyền giảng đầu tiên vào buổi tối tại Hội thánh InCheon, và mục sư Kim Jae Hong làm MC.

Ca đoàn của Hội thánh Su Won

Để mở màn cho buổi nhóm Ca đoàn của Hội thánh Su won đã lên hát tôn vinh Chúa.

Tiếp sau đó đến màn biểu diễn đặc biệt của Đoàn ca Gra cùng với các học sinh trường Âm nhạc đã thể hiện hết sức tuyệt vời.

Anh em Julio Gonzalez hát solo

Đoàn ca Gra trình bày ca khúc “Campus mission Chrutch” và anh em WooTae Chik – “ Holy Holy” đã làm cho rất nhiều người trở nên vui vẻ, và hưởng ứng nhiệt tình.

Đoàn ca Gra và học sinh trường âm nhạc

Mục sư O.S. Park chia sẻ Ngôi lời, ngày thứ nhất trong Giăng đoạn 2.
Người biểu chi hãy vâng theo cả” (Giăng2:5)

 Rất nhiều người đến tham dự buổi nhóm truyền giảng.

Mục sư O.S. Park

Đầu tiên khi nghe lệnh hãy nhận lấy nước trong bình đi, thì có vẻ hợp với suy nghĩ của mình nên mới có thể nhận được nhưng khi nghe lệnh hãy mang nước đó đem ra ngoài đãi khách thì nó khác với suy nghĩ của mình nên không thể chấp nhận được. Thế nhưng được phán rằng “Người biểu chi hãy vâng theo cả” đi theo Ngôi lời, bỏ đi cái suy nghĩ của mình thì sẽ nhìn thấy sự thay đổi của nước thành rượu nho. Suy nghĩ của Chúa khác với suy nghĩ của chúng ta. Ngôi lời của Chúa mới đúng là chân lý. Cách thức, suy nghĩ mà mình đang có, sống mà cũng vì nó thì chúng ta không thể đi theo Chúa được, bỏ đi bản thân mình, chấp nhận được Chúa thì chúng ta có thể nhìn thấy được hành động kỳ diệu của Chúa..” (Mục sư O.S. Park)

 Thời gian thông công cá nhân

 Thời gian thông công cá nhân

Thông qua nhóm truyền giảng lần này có thể nghe được Ngôi lời nhận được phước và chờ đợi 1 nhóm truyền giảng mà có thể nhìn thấy được hành động kỳ diệu của Chúa giống như nước được biến đổi thành rượu – những người khao khát Chân Lý.

Comments are closed.