Take a fresh look at your lifestyle.

[Boseong-Beolgyo] Nhóm tổng hợp tại Hội Thánh Beolgyo và mời mục sư Park Yong Ju

438

Khi nhìn lại quá trình xây dựng của Hội Thánh Boseong thì càng nhìn thấy Ân Điển lớn lao của Chúa.

Chúng tôi có sự Hy vọng bởi Chúa đã làm đầy sự mạnh mẽ trong chúng tôi”.

Ngày 22 tháng 6 vừa rồi (thứ 4) vào buổi tối đã có buổi nhóm tổng hợp tại Hội Thánh Beolgyo, các anh chị em đã đến đông đủ. Vì buổi nhóm tối ngày hôm đó đã mời mục sư ở Hội Thánh Bundang–mục sư Park Yong Ju đến.

Mục sư của Hội Thánh Beolgyo – Jeong Kwun Chang làm MC.

Gần đây mục sư Park Yong Jun đã cùng mục sư O.S. Park đi đến Châu Phi và rao giảng Tin Lành. Các tín đồ có thể nghe được lời làm chứng về những việc lớn lao mà Chúa đã dẫn dắt thì vô cùng vui mừng.

Các tín đồ Gwangju – Jeonnam đến tham dự nhóm

Trước khi có thời gian nghe Ngôi lời thì đoàn ca của Hội Thánh Yeosu lên và thể hiện 2 ca khúc “I’d rather have Jesus” và “Ngày vui vẻ”.

Ca đoàn của Hội Thánh Yeosu

Mục sư Park Yong Ju

Mục sư Park Yong Ju đã chia sẻ trong Giăng đoạn 2 – nói về đám cưới tại Ca-na. Thông qua Ngôi lời đã làm cho tấm lòng các anh chị em tín đồ quay về với tấm lòng sạch sẽ của Chúa Jesus và tấm lòng của Chúa muốn làm trên chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô không phải là người hầu việc Chúa giỏi, Áp-ra-ham hay Đa-vít cũng đều không phải. Đối với tôi, trong tấm lòng có chất chứa nhiều lòng ác nhưng giờ đây Chúa cho tôi có Ngôi lời. Cho dù chúng ta không có đức tin hay nhiều lúc suy nghĩ liệu Chúa có hành động không? Nhưng nếu tìm Chúa thì Chúa sẽ đến với tấm lòng tôi và làm tấm lòng tôi được sạch sẽ. Đó chính là tình yêu của Chúa. Chúa đã cho chúng ta con mắt mà con người thế gian không thể có. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, đến gặp mục sư O.S. Park thì mục sư luôn luôn chia sẻ “Chúa là đấng Lành”. Có nghĩa là Chúa không cho chúng ta những sự ác. Có sự khó khăn thì không phải dừng lại là sự khó khăn. Mục sư luôn nói với chúng tôi, kể cả trong giấc mơ hay sự đùa cợt thì chúng ta cũng phải nói đến sự hy vọng. Môi miệng và tấm lòng thì phải được ấm Ngôi lời. Lần đầu tiên tôi được sai phái đến Hội Thánh Bundang thì có sự ngại và khó khăn lớn, nhưng khi sống ở đó rồi, nghe được lời làm chứng từ các anh chị em thì tôi có tấm lòng Chúa muốn làm nhiều việc trên Hội Thánh. 10 năm trước Chúa cũng muốn làm việc này trong Hội Thánh, bởi chúng ta không cầm tấm lòng đó mà sống nên tôi cảm thấy thật xấu hổ và khi nhìn thấy Chúa dẫn dắt tấm lòng chúng ta thì tôi vô cùng cảm ơn Chúa. Không phải bằng sức mạnh của Đa-vít có thể giết chết Gô-li-at. Nhưng bởi Chúa làm thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp. Tôi suy nghĩ bây giờ chúng ta đang phải chịu đựng đến từng này nhưng lại có tấm lòng Chúa thông qua chúng ta để làm công việc Ngài gấp 500 lần. Ban đầu thì tôi suy nghĩ liệu việc này có làm được không? Việc này có khả năng không? Nhưng lại có tấm lòng–Chúa sẽ làm hết tất cả!”

Cảnh phía bên ngoài của Hội Thánh Boseong đang được thi công.

Cảnh bên trong của Hội Thánh Boseong đang được thi công.

Bây giờ chỉ còn những phần thi công nội thất bên trong, tường phía ngoài hành lang và các thiết bị hay trang trí bên trong. Do thiếu thốn vật chất nên phần đang được thi công dở cũng phải tạm dừng lại, nhưng ngày hôm đó Hội Thánh các anh chị em cùng cầu nguyện và cùng một tấm lòng dâng hiến vật chất. Những sự việc này trước đây khi mà gặp khó khăn thì tất cả ai nấy cũng đều chịu trách nhiệm và làm nhưng bây giờ tất cả ai cũng đều có tấm lòng rằng Chúa làm và Chúa sẽ giải quyết.

Hiện tại Hội Thánh Boseong đang được xây dựng tầng 1 là 73m2, tầng 2 là 34m2.

Đi dạo vòng quanh chỗ nhóm, các anh em đang nói chuyện

Các trưởng lão và thầy Kim ByeongTak cùng chịu trách nhiệm dẫn dắt thi công.

Ngày nhóm tổng hợp hôm đó tất cả các anh chị em đều được nhóm lại và nghe Ngôi lời. Đồng hành cùng Chúa, Chúa đã hành động trong mấy nghìn năm thì ngày hôm nay chúng tôi muốn cảm ơn đến dự đồng hành của Chúa. Chúa là đấng Lành.

Comments are closed.