Take a fresh look at your lifestyle.

[Myanmar] Tổ chức lễ đặt tay cầu nguyện trong nhóm tại Myanmar

468

Nhóm và Christmas Myanmar 2016 tối ngày cuối cùng 16 tháng 11, tại MCC đã có 4 tôi tớ ở nhóm đặt tay cầu nguyện.

Mục sư O.S.Park cùng các tôi tớ Đông Nam Á và những người tham gia nhóm cùng giáo sĩ  Nosaidi Hội thánh Mijina, giáo sĩ Bayanan Hội thánh Bi, anh em Sobabiru Hội thánh Gently và anh em Somain Hội thánh Tin lành Yanggon đã nhận đặt tay cầu nguyện.

Phi-e-rơ 3 lần chối Chúa Jesus và không còn danh dự ra trước mặt Chúa và các sứ đồ đã bỏ mọi thứ đi và trở về làm ngư dân. Vì vậy Chúa tìm Phi-e-rơ và làm hồi phục tấm lòng và đã thay đổi bởi tình yêu Tin lành quý giá của Chúa. Mục sư O.S.Park lần này đặt tay cầu nguyện cho các tôi tớ giảng về tấm lòng hi vọng thông qua những người này tất cả người dân Myanmar sẽ nhận được sự cứu rỗi: “Giống như Phi-e-rơ không bị ràng buộc vào hành vi, hi vọng hãy dành cuộc sống vì Tin lành như Đa-vít”.

“Các anh chị em Myanmar chào đón mục sư Park như một người cha vậy. Không phải bởi bề ngoài mà có thể thấy được trong tấm lòng Đức Chúa Trời được dựng cao như một vật quý trong đó. 500 anh chị em Hội thánh Yanggon đến ở nhà của 700 anh chị em ở địa phương sinh hoạt trong thời gian đó và đa nghe được những câu chuyện khi có thời gian giao lưu nhóm. Những tấm lòng đi đến Hội thánh của các anh chị em đó thực sự rất ấn tượng, biết được tấm lòng của họ yêu Tin lành biết bao nhiêu.

Đặc biệt đã nghe âm nhạc, biểu diễn, hợp xướng của đoàn ca Jildallae đã được chuẩn bị lâu từ trước đó. Rất cảm động khi được biết các đoàn viên không thể học nhạc ở trường học mà luyện tập và biểu diễn bằng cách xem video hoặc xem DVD biểu diễn của đoàn ca Gracias. So sánh với đoàn ca Gracias Hàn Quốc không chỉ có kĩ thuật mà cả tổng thể Cantata nhưng đi theo âm thanh của Hội thánh nên cảm ơn tấm lòng những người đó đã chuẩn bị. Âm nhạc giá trị hơn bất kì âm nhạc nào khác là âm thanh của tấm lòng những người có tấm lòng nghèo nàn”. (Trưởng lão Lee Seungho đi cùng tại Nhóm truyền giảng Myanmar/ Hội thánh Tin lành Kangnam)

Hiện tại nơi Hội thánh Tin lành Yanggon giáo sĩ Kim Daein bắt đầu giảng Tin lành vì Myanmar cho 20 giáo sĩ và các nhà truyền đạo địa phương. Hi vọng Chúa sẽ làm nhiều công việc hơn bởi tình yêu với Myanmar của Ngài.

Comments are closed.