Take a fresh look at your lifestyle.

[Myanmar] Người dân Myanmar chờ đợi Tin lành

533

 

Ngày 15 tháng 11, Nhóm và Christmas Myanmar 2016 ngày thứ hai, nhảy Righteous Loser like me, nhảy văn hoá Laola và Tatad,… bởi các màn biểu diễn các anh chị em Hội thánh Yanggon chuẩn bị 2500 người tham gia tại MCC đã vỗ tay chào đón nhiệt tình.

Mục sư O.S. Park  thông qua quá trình tướng Na-a-man khỏi bệnh phung, vấn đề của chúng ta giải quyết như thế nào. Như việc bệnh khỏi, cuộc sống được phước là nhận được sự tha thứ tất cả tội lỗi, không có gì sai khi tiếng nói của cuộc sống vui mừng của mục sư Park mang đến Tin lành thật sự cho những tâm linh Myanmar nghèo nàn.

Trong bài giảng tiếp theo, 4 năm trước đoàn ca Jildallae Myanmar đã được thành lập để chuẩn bị hai phần Christmas Cantata. Ở Roma, trong sự sai khiến và đàn áp Bết-lê-hem là một nơi tăm tối và lạnh lẽo. Trước sự sinh ra của Chúa Jesus không có ai dành một nơi cho và trong sự tàn nhẫn ấy Đấng cứu thế Jesus đã sinh ra trong chuồng ngựa thấp kém. Những người với tâm linh nghèo nàn đã tìm đến Chúa Jesus để thờ lạy, những người tham gia vui mừng và chúc mừng sự ra đời của Cứu chúa bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

“Mỗi năm mục sư O.S.Park đều đến Myanmar và có nhóm, có thể thấy được làm việc rất có sức. Năm nay mục sư cũng đến và tôi đã tin rõ ràng những việc Chúa làm. Đặc biệt năm nay Chúa thông qua con quạ để gặp Ê-li và đã nhìn thấy được thông qua Ngôi lời và thế giới tấm lòng mới mà trước đó không có.

Vì vậy đã chuẩn bị chương trình bằng tấm lòng, Bộ trưởng, Phó bộ trưởng cùng những người liên quan liên kết hay nhóm tôi tớ có thể nhìn thấy Chúa đã mở rộng giới hạn của Tin lành. Bộ trưởng Myanmar đã liên kết nhưng để gặp các quan khách bộ trưởng không phải dễ dàng. Về phần nhóm lại các tôi tớ đã phải gánh trách nhiệm lớn.

Nhưng tất cả mọi vấn đề đó bắt đầu từ trong tấm lòng muốn giữ của tôi. Tấm lòng của Hội thánh và tấm lòng của tôi cùng chảy, vì chúng tôi cũng có nhóm các tôi tớ nên tấm lòng đã bước từng bước đi và gặp gỡ các quan khách liên quan với bộ trưởng, nghĩ đến tấm lòng đồng hành cùng Hội thánh. Đã cầu nguyện về phần đó và Chúa đã dẫn dắt một cách kì diệu, lần trước khi đi đến nơi nhóm Daejeondo Nhật Bản rất nhiều người Myanmar ở phía Đông Nhật Bản đã đến Hội thánh tham gia.

Ở đó tình cờ gặp được người là cháu của Phó tổng thống Myanmar, người đó đã nghe Tin lành và nhận sự cứu. Nhận sự cứu ở Nhật và đã quay lại Myanmar. Vì vậy đã gặp ở Hội thánh Myanmar và người đó đã mời tộc trưởng của một dân tộc thân thiết trong số 8 dân tộc, bà của một chị em trong Hội thánh là tộc trưởng của người Ca-in đã tham dự. Hơn nữa, những người làm việc quản lý ở Bộ giáo dục đã tham gia, trong lễ xuất bản cuốn sách “Cửa hàng bán tấm lòng” Hiệu trưởng của trường Đại học cũng đã tham gia. Các vị đó tham gia sự kiện nghe mục sư giảng và đã rất vui vẻ, mở tấm lòng mình và đồng cảm với vấn đề của thanh niên.


Lớp các tôi tớ đã có 150 người tham gia, từ sáng đến tối nghe Ngôi lời và tất cả đã nhận được sự cứu rỗi. Tham gia sự kiện có 2500 người mới đến nghe Tin lành và nhận sự cứu nên rất vui khi nhìn thấy như vậy và thực sự rất cám ơn. Khi vượt khỏi giới hạn của bản thân và nhận tấm lòng của Hội thánh Hàn Quốc thì có thể làm việc được với những người liên quan chính phủ và chung sức với các tôi tớ nên con đường của Tin lành đã được mở rộng hơn. Điều đó tại nhóm lần này là mùa thu hoạch lớn nhất. Người goá bụa Sa-rép-ta khi xa với tiếng của Chúa thì con trai chết nhưng qua việc đó gặp lại được tiếng Chúa giống như làm chứng rằng ‘Người đó là con trai của Chúa. Là người của Chúa’, nhóm lần này có thể làm chứng trước Chúa như vậy nên rất cảm ơn”. (Giáo sĩ Kim Daein, Hội thánh Yanggon Myanmar)

Nhóm lần này do mục sư Kim Daein đảm nhiệm giảng Tin lành bằng bài phát biểu trong 3 tiếng, những người tham gia đã liên kết tấm lòng với Đấng Christ, nhận sự cứu và rất cảm kích khi thấy hình ảnh vui mừng như vậy. Cho dù không có nhiều vật chất và nghèo khó nhưng Myanmar không có sự bất hạnh, Chúa đã chờ đợi họ rất lâu.

 

Comments are closed.