Take a fresh look at your lifestyle.

[Busan] Vì tự mình không có khả năng nên sự chúc phước của sự tha thứ tội lỗi đã được chuẩn bị

425

 

Mục sư O.S. Park và đoàn ca Gra được mời đến Hội thảo Kinh thánh tại Daejeon, Seoul và sau đó là Busan vào ngày 30 tháng 10. Trong một thời gian lâu cầu nguyện và truyền giảng thì các tín đồ chuẩn bị cho Hội thảo Kinh thánh khu vực Busan đã đến toà nhà Bexco với tấm lòng hồi hộp.

Để chuẩn bị cho Hội thảo Kinh thánh, Hội thánh Bắc Busan và Hội thánh Tây Busan thông qua các nhóm khu vực đã làm đầy tin tức về sự cứu. Hơn nữa Hội liên hiệp phụ nữ Busan-Kyungnam tại Hội thánh Busan Daeyeon đã có thời gian truyền giảng 3 lần. Trong hoàn cảnh nhìn có vẻ bất khả năng nhưng giống như tiên tri Ê-li đã kinh nghiệm năng lực của Chúa, vượt qua giới hạn bởi đức tin nên kinh nghiệm Chúa và tấm lòng ngủ yên của các tín đồ đã được đánh thức dậy và bắt đầu cất bước chân.

Đi theo mỗi bước chân của đức tin tại nơi quầy truyền đạo luôn có những tin tức mới mỗi ngày. Tại hội học sinh và thanh niên, ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào Thánh ca và các màn biểu diễn, các tạp chí tín ngưỡng và tin tức Hội thảo được chuyển đến tay họ. Từ học sinh cho đến hội người cao tuổi tất cả các tín đồ đã đưa thông tin về Hội thảo cho hàng xóm bằng thư tay. Mỗi ngày tại văn phòng Hội thánh có nhiều câu hỏi về Hội thảo và đề nghị thông công tín ngưỡng và mang đến niềm vui trong tấm lòng cho các tín đồ. Từ hôm nay Hội thảo được diễn ra và hi vọng niềm vui của từng Hội thánh được nhóm lại để con đường của Tin lành được xây dựng lên và càng lớn hơn.

Hội thảo Kinh thánh được bắt đầu bởi sự dẫn dắt của mục sư Park Yeongjun đảm nhiệm Hội thánh Busan Daeyeon. Sân khấu Thánh ca của đoàn ca Busan Yeonhap đã diễn ra và làm các tín đồ khu vực Busan vui mừng.

Sau đó là sân khấu của đoàn ca Gra. Từng bài từng bài tất cả tấm lòng nhận được sự cảm động từ nơi đoàn ca mang đến. Giăng Báp-tít đến để dọn đường trước Chúa Jesus và đón tiếp Chúa Jesus đến, trước khi nghe Ngôi lời đoàn ca dẫn dắt tấm lòng của những người tham gia.

Mục sư O.S. Park giảng Tin lành thông qua người bại 39 năm trong sách Giăng đoạn 5.

“Ở xung quanh ao Bê-tết-đa có rất nhiều người bệnh có thể tự mình đến chỗ ao nhóm lại, chỉ nhìn vào ao nước để chờ nước động, người bại 38 năm không thể tự mình đi đến chỗ nước nhưng có thể nhìn thấy Chúa Jesus ở trước mặt. Giống như vậy trên thế gian này có hai loại người, người có thể có người không thể. Những người có thể làm điều thiện để tự rửa tội cho bản thân, vất vả mang theo sự trung thành với Hội thánh. Ngược lại những người không thể tin vào sự thật rằng tội của mình đã được tha thứ. Chúa Jesus ban ơn cho những người không có năng lực, không thể tự di chuyển.

‘và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ (Roma 3:24)’, bởi Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta mà không hề đòi chúng ta phải trả điều gì. Không mất gì, bởi ân điển tội lỗi đã được tha thứ. Nếu có sự đòi giá thì đó không phải ân điển. Khi xe ô tô bị hỏng thì nơi mà làm ra cái xe đó là nơi sửa chữa tốt nhất, chỉ có Đấng làm ra linh hồn chúng ta mới tha thứ được tội một cách tuyệt đối. Hãy tin bởi giá của huyết Chúa Jesus chúng ta được tha tội. Đức Chúa Trời đã rửa sạch và rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta rồi”.

Sau khi nghe Ngôi lời là thời gian thông công cá nhân 2 người. Tiếng truyền giảng Tin lành vang khắp mọi nơi trong toà nhà. Rất nhiều người nhận sự cứu và nở nụ cười hạnh phúc.

Đêm nay tại toà nhà Bexco ngập tràn ân điển và sự cảm ơn. Tấm lòng của các tín đồ khu vực Busan tỉnh dậy và bước những bước chân của đức tin, những người mới tham gia nhận được Ngôi lời của Chúa thông qua Hội thảo. Lần này Hội thảo Kinh thánh Busan tại Bexco sẽ diễn ra đến ngày 2 tháng 11 (thứ 4).

Nhóm kí giả Busan

Viết bài: Lee Kangyeon, Jo Hyunjin

Ảnh: Jeong Myungjeol, Kim Hyunseok, Lee Jinsuk, Lee Miseon

Comments are closed.