Take a fresh look at your lifestyle.

[Busan] Bây giờ không phải ao Bê-tết-đa mà là nhìn vào Chúa Jesus!

549

 

Từ ngày 30 tháng 10 (chủ nhật) tại Busan mục sư O.S. Park được mời đến Hội thảo Kinh thánh đến ngày cuối cùng ngày 2 tháng 11. Hàng năm Chúa đều cho Hội thảo Kinh thánh ở địa điểm tốt nhất tại Bexco Auditorium và mỗi thời gian nghe Ngôi lời các tín đồ khu vực Busan nghe với tấm lòng cảm ơn. Bây giờ là mùa thu và một sự kiện diễn ra hàng năm của Busan, rất nhiều người dân Busan biết tin tức Hội thảo đã suy nghĩ phải đến thử nơi đó một lần. Năm nay Hội thảo Kinh thánh đã có những lời làm chứng rất đẹp đẽ. Năm ngoái bố mẹ nhận sự cứu và năm nay con gái nhận sự cứu và cả gia đình sống trong Tin lành.

Diễn giả Hội thảo Kinh thánh mục sư Park Ocksoo giảng về chủ đề ‘người bại 38 năm’ trong sách Giăng đoạn 5 và mỗi thời gian đều có Ngôi lời mới.

Ngày đầu tiên, mục sư Park giảng Tin lành giống như người bại 38 năm vì không thể tự mình đi đến chỗ nước nhưng có thể nhìn thấy Chúa Jesus, không có ai có thể làm được gì để rửa tội cho tôi nên không cần tin gì khác ngoài sự thật tội lỗi tôi đã được rửa.

Ngày thứ hai, giảng về sự ăn năn trong tâm lòng, bởi suy nghĩ của chúng ta khác với suy nghĩ của Chúa, suy nghĩ của chúng ta không giống với lời của Chúa Jesus nhưng nếu bỏ đi suy nghĩ ‘có vẻ không được đâu’ và nhận lời của Chúa Jesus ‘nhấc mình dậy và đi’.

Sau đó ngày thứ ba, Ngôi lời về goá phụ Sa-rép-ta và qua lời làm chứng ‘đau nhưng đã khỏi rồi’ và tín ngưỡng tin vào Chúa vượt qua giới hạn của con người. Người tin Chúa khi sống tín ngưỡng nhất định phải vượt qua những thời điểm đó bằng đức tin của Chúa, lúc đó bỏ đi suy nghĩ của chúng ta và tin vào Chúa thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng chiến thắng được. Ngày cuối cùng thông qua chuyện người bại 38 năm, mục sư giảng phải phân biệt một cách rõ ràng thế giới của luật pháp và thế giới của ân điển, sự tha thứ tội lỗi là thế giới ân điển. Luật pháp giống như cái cách chữa bệnh khi nước động trước hết phải đến chỗ ao và yêu cầu năng lực con người nhưng sự thực không phải lúc nào năng lực cũng làm được. Giống như vì không đến được chỗ nước nhưng tin Chúa Jesus mà có thể đứng dậy được, vì không thể giữ luật pháp nên ‘sự cứu’ chính là tin Chúa Jesus đã rửa tội cho.

““Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết,” (Roma 3:22), bỏ suy nghĩ và nhìn vào Kinh thánh, nhìn thấy tấm lòng của Chúa và tại sao nghe Chúa Jesus nói mà có thể đứng dậy và đi được. Tôi không thể giữ được luật pháp nhưng tôi đã hết tội rồi. Tội của tôi đã được tha, và tôi tin tưởng vào điều đó”.

“Vì muốn biết về Kinh thánh nên trong khi học Kinh thánh cùng đồng nghiệp ở nơi làm (Trưởng lão Shin Suyong ở Hội thánh Tây Busan) thì nhận được lời mời đến Hội thảo lần này nên tôi đã đến. Tôi đã mang suy nghĩ tại sao tin Chúa mà mình vẫn sầu khổ như vậy, khi nghe Ngôi lời thì tôi biết được rằng không phải là tôi tin Chúa mà là tôi tin vào bản thân mình. Qua thông công tín ngưỡng thì tôi đã tin vào sự thật rằng bây giờ tôi không còn tội khi nghe Ngôi lời rằng Chúa Jesus nhận lấy tội từ Giăng Báp-tít chuyển sang và đã chết trên thập tự vì tội của tôi. Cảm tạ Chúa” – Jeong  Wanggyo (46 tuổi, Busan Haeundae).

Trước mỗi thời gian nghe Ngôi lời tấm lòng của những người tham gia cảm động bởi sân khấu của đoàn ca Gra hơn nữa đây là phần không thể thiếu của Hội thảo. Năm nay đoàn ca Gra với lịch tình không thể đến Hội thảo Kinh thánh Busan nhưng bởi lời cầu nguyện của các tín đồ và ân điển của Chúa mà đoàn ca đã tham gia Hội thảo Kinh thánh trong 4 ngày. Vì vậy mà năm nay càng lúc sân khấu của đoàn ca càng mang đến cho các tín đồ sự cảm ơn. Thánh ca của đoàn ca trước khi nghe Ngôi lời làm cho tấm lòng của những người tham gia càng lúc sâu hơn.

Trong khi đoàn ca Gra biểu diễn thành viên Choi Hyemi xuất hiện và nghe về ‘người đàn bà tà dâm nhận được sự tự do và sức từ Chúa Jesus’, tấm lòng tôi hết sức cảm ơn Chúa, rất đẹp đẽ khi đoàn ca Gra nhận được sức từ nơi Chúa như vậy” – Seong Jiwon (29 tuổi, Bugokdong)

Trong Hội thảo Kinh thánh lần này có nhiều nhóm đa dạng được tổ chức. Các học sinh trường Lincoln House Busan và Masan-Ulsan tham gia Hội thảo buổi sáng sau đó nghe Ngôi lời ở lớp Tin lành từ 2 giờ chiều. Mục sư Kim Yeonguk (Hội thánh Tin lành Seongju) giảng lớp Tin lành, giảng Ngôi lời hi vọng cho các học sinh Lincoln: “Hoàn cảnh của chúng ta không có gì ngoài suy nghĩ ‘tôi không được’ nhưng, hãy trông cậy vào Chúa và bước đi bằng đức tin”.

Các học sinh nghe Ngôi lời dễ dàng và rõ ràng hơn, trở thành lý do giữ ước mơ lớn hơn bằng đức tin vào Đức Chúa Trời đã làm tôi nên trọn vẹn.

Hơn nữa trong thời gian Hội thảo ‘Lễ uỷ nhiệm hội đồng tư vấn  Busan-Kyungnam Gomun’ và ‘Lễ kí tặng sách <Cửa hàng bán tấm lòng>’… đã được diễn ra cùng với mục sư Park và những người tham gia.

Trước Hội thảo Kinh thánh tấm lòng của các tín đồ khu vực Busan đã được trồng đức tin rằng ‘Nhìn không có khả năng nhưng Chúa đã hoàn thành công việc rồi’. Rất nhiều tín đồ truyền giảng và khi gặp hoàn cảnh bằng tấm lòng này đã nếm được vị của Chúa. Giống như người bại 38 năm tự mình không có điều kiện nhưng bởi bản thân không thể nên đã gặp được sự chuẩn bị của Chúa.

Hội thảo Kinh thánh lần này đã kết thúc nhưng ngày hôm sau từ ngày 3 tháng 11 (thứ 5) đến ngày 5 tháng 11 (thứ 7), với chủ đề ‘Phước lành đến sau sự tha thứ tội lỗi’ sẽ có các nhóm tiếp theo tại Hội thánh Busan Daeyeon. Qua việc này những người mới tham gia sẽ liên kết với Hội thánh của Chúa và học được về ‘Thế giới tín ngưỡng sau khi nhận sự cứu’. Tất cả mọi việc được Chúa hoàn thành và làm việc ở nơi Busan này, các tín đồ khu vực Busan hôm nay đã bắt đầu cất từng bước đi.

Bài viết: Lee Jeongsuk, Go Eunbi, Jo Hyunjin

Ảnh: Jeong Myungjeol, Kim Yeeun, Kim Hyunsuk, Lee Miseon

Comments are closed.