Take a fresh look at your lifestyle.

[Seoul] Goodnews Corps Festival 2018

'Hãy cùng xem chúng tôi đã rất hạnh phúc như thế nào nhé!' Chương trình do chính các giáo sĩ ngắn hạn kỳ 16 thực hiện. Ngày mùng 9 tháng 2 (thứ 6) tại trung tâm IYF Gangbuk ‘ Goodnews Corps Festival 2018 ’ được diễn ra. Thứ 6 lễ…